AIS

Kort beskrivelse af AIS
AIS er et civilt automatisk informationssystem, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem skibe indbyrdes og mellem skibe og landstationer.
Et skib udstyret med AIS udsender hele tiden oplysninger om for eksempel skibets navn, position, kurs, fart, dybgang, skibstype samt oplysninger om skibets last med mere via en VHF-radioforbindelse til andre AIS-udstyrede skibe og til AIS-stationer på land.
Ved udgangen af 2004 var AIS obligatorisk for alle skibe over 300 bruttotons (GT).
Det danske landbaserede AIS-system kom i operationel drift ved udgangen af maj 2005. Systemet består af i alt 18 basestationer, der opsamler AIS-signaler fra de skibe, som sejler i dansk farvand.
preload spinner